reformy

Propozycja reformy ustrojowej dla Polski

Polska w ostatniej dekadzie XX wieku z pozycji lidera przemian gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej spadła do pozycji lame duck, niedorajdy, wraz z Rumunią i Bułgarią zagrzewając ...