suburbanizacja

Motoryzacja w miastach: co się dzieje długofalowo?

Akcja czasopisma „Miasta” przeciwko rozlewającej się urbanizacji- opuchliźnie miast Motoryzacja w miastach: co się dzieje długofalowo? Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji w Polsce w ciągu ...

Rozwój podmiejskich centrów dystrybucji detalicznej w ujęciu ekonomiki transportu

The development of the suburban shopping centres from the point of view of transportation economics Adam Fularz There are many of those who ask for ...

Urban Sprawl, czyli hipermarkety opierają się na motoryzacji.

Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji w Polsce w ciągu ostatniego dziesięciolecia pojawiły się dość poważne problemy wywołane przez rozwój tego środka transpotu. W tej pracy ...