Święto Niepodległości

Walka polityczna bardziej krwawa?

Oglądana z dalekiej perspektywy Rzeczpospolita Polska wydaje się popadać w rodzaj stanu przed-zawałowego. Trudno oprzeć się wrażeniu że wzrasta ilość publicznych konfliktów, a klasa polityczna ...

Święto Niepodległości z perspektywy uczestnika Marszu Niepodległości 2011 roku

Święto Niepodległości zostało utworzone w 1937 r. i za czasów II RP było obchodzone zaledwie dwa razy. Po wojnie, za czasów komunizmu, ustanowiono zastępcze uroczystości ...

Święto Niepodległości – egzorcyzmy i latający bruk

(Fotografie z Gazety Poselskiej) Oto pierwsze z fotograficznie udokumentowanych zajść.  Jeden z miejscowych ortodoksyjnych rytów rzymskokatolickich zorganizował się dnia 11 listopada 2012 r., aby dookoła budynku ...

Święto Niepodległości 11 listopada – historia

Święto Niepodległości 11 listopada – historia i współczesność Wielu z nas obchodzi tą rocznicę, uczestnicząc w manifestacjach, bądź ozdabiając flagami swoje domy. Ale tak naprawdę ...