szczecin

Kolej miejska w Szczecinie

W roku 2002 zaproponowałem władzom Szczecina wprowadzenie w aglomeracji szczecińskiej systemu Szybkiej Kolei Miejskiej. Władze miejskie przekonywałem, iż wykorzystanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu miejskiego ...