think-tank

Jedna z nieudanych reform wolnorynkowych

5- 7 lat temu wysuwano propozycje głębokich reform gospodarczo-ustrojowych Oto propozycja programu reform: Postulaty głoszą iż wszystkie związki wyznaniowe będą traktowane tak samo, dotacje do Kościoła ...

Stwórzmy think-tank zwolenników ekologicznej ekonomii

Ruch ekologiczny, z grubsza ujmując, dzieli się na dwa fronty: tych którym bliżej do ekosocjalistów, o lewicowej wizji gospodarki (skądinąd znany jest niemiecki termin „Linke ...

Zwolennicy ekologicznej ekonomii: wyniki dawnych prac ideowych

Bojąc się że to gdzieś przepadnie, tudzież zgubi się, wrzucam wyniki dotychczasowych prób stworzenia programu na mój blog. Są to tylko próby autorstwa kilkunastu lub ...

Propozycja wolnorynkowej polityki gospodarczej dla zwolenników ekologicznej ekonomii

Portal zwolenników ekologicznej ekonomii to think-tank ekologów i wolnościowców. Ci ludzie nie wierzą bezgranicznie zarówno w państwowy interwencjonizm, ani też w wolny rynek. Uważają, że państwa ...

Propozycja polityki gospodarczej zwolenników ekologicznej ekonomii

WprowadzeniePolityka gospodarcza zwolenników ekologicznej ekonomii  to w sferze socjalnej absolutne poszanowanie dla praw człowieka (prawa do godnego wyżywienia, mieszkania i ubrania etc.) i zawiera ona elementy ...

Propozycja programu gospodarczego zwolenników ekologicznej ekonomii

moje propozycje: Rozwój z absolutnym poszanowaniem Natury Zwolennicy ekologicznej ekonomii uważają, iż przetrwałe do chwili obecnej obszary niezniszczonej natury są już na ogól tak niewielkie i ...