transport publiczny

Upaństwowiona kolej LHS leży odłogiem, nie wozi pasażerów

Ekonomista czuje się jak historyk już coraz bardziej beznadziejnie oglądając zamierzchłe, niedokończone inwestycje przeszłości. Inwestycje upaństwowione, nigdy nie wykorzystane, zastygłe w broniących się efektywnie przed ...

Znaczenie węzłów przesiadkowych w komunikacji miejskiej typu hub-and-spoke

Rys. System hub-and-spoke w polskim krajowym systemie połączeń lotn., ok. r. 2004. Znaczenie węzłów przesiadkowych w komunikacji miejskiej typu hub-and-spoke Adam Fularz W potocznej opinii, ...

Braki organizacyjne cofnęły polski transport do poziomu krajów rozwijających się

Fot. Archiwum Adam Fularz pracownik naukowy Instytutu Ekonomicznego Spróbujmy przedstawić pełne dane statystyczne dla polskiego transportu na koniec XX wieku. Cóż nam przy tym wyjdzie? ...

Przeciwnicy budowy autostrad nie widzą upadku kolei

W swym życiu spotkałem osoby, które stanowczo sprzeciwiały się programowi budowy autostrad w Polsce. Blokowały one pismami i odwołaniami proces budowy, usiłowały zorganizować sprzeciw rolników ...

Dlaczego nie budować parkingów w środku miasta?

Fot. Centrum Miasta Houston jest zniszczone parkingami (wg Staedte im Wandel) Jest to temat, na który nie da się udzielić krótkiej odpowiedzi. Postaramy się więc ...

Dogłębne reformy na zakończenie transformacji ustrojowej polskiego transportu zbiorowego

Kierunki reform sektora przewozów miejskich i regionalnych z uwzględnieniem teorii contestable markets. Adam Fularz Kryzys regionalnej i miejskiej komunikacji zbiorowej pogłębia się. Wierząc statystykom, z ...