Wprowadzenie do ekonomiki kolei

Czy rynek na kolejach pasażerskich ma prawo zaistnieć? W Polsce- nie.

Wyremontowane, a dziś leżące odłogiem torowisko do nadmorskiego kurortu Darlowo , autor: NN Adam Fularz Na rynku przewozów kolejowych bariery wejścia/wyjścia na i z rynku ...

Wprowadzenie do ekonomiki kolei- rozdział IV

4. Próby reform kolei w Polsce Po dziesięciu latach reform przedsiębiorstwa  znajdują się w stanie daleko posuniętego upadku. Mimo rozdziału przedsiębiorstwa na spółki o monopolistycznej pozycji ...

Wprowadzenie do ekonomiki kolei- rodział III

3. Obraz europejskiego rynku kolejowego Systemy kolejowe poszczególnych krajów pogrupowano według głównego „performance mesure”, mianowicie wg liczby podróży koleją na mieszkańca rocznie, co jest synonimem ...

Wprowadzenie do ekonomiki kolei- rozdział II

2. Reformy kolei w Europie W tym rozdziale omówionych zostanie kilka przykładów pełnych reform kolei europejskich. O pełnej reformie można mówić w momencie gdy organizacja ...

Wprowadzenie do ekonomiki kolei – rozdział I

Wprowadzenie do ekonomiki kolei ze szczególnym uwzględnieniem roli konkurencji na kolejach i przyszłości kolei w Polsce. ____________________________________________________________________ (c) Adam Fularz Paryż/ Frankfurt nad Odrą/ Berlin ...