dobre praktyki

Argument infant industry w rozwoju i wspieraniu działalności organizacji pozarządowych

Adam Fularz Ekonomiści często mówią o tzw. argumencie infant industries(przemysłów wykluwajacych się) jeśli chcą zobrazować konieczność zaangażowania środków publicznych w pobubudzenie danego sektora. Argumet infant ...

Podział i decentralizacja polskiej policji

Oficer policji, RFN, cc wikimedia Proponujemy wprowadzenie organizacji tych sił porządkowych na wzór rozległych terytorialnie krajów rozwiniętych. Proponujemy wzorem tych krajów:-podział polskiej policji na 50 ...

Państwa federacyjne na świecie

Berlin, stolica Republiki Federalnej Niemiec Państwa federacyjne na świecie Do państw federalnych należą między innymi: Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Wenezuela, Argentyna i Meksyk (na kontynencie ...

Wystawa: Demokracja Bezpośrednia: lepsza czy gorsza gospodarka?

Decentralizacja- jak to robią na świecie?

Miasto Mariańskie Łaźnie, Czechy Nie zawsze kryterium ludnościowe przeważa nad funkcjonalnością, mogącą stanowić przyczynę gospodarczych sukcesów tych wolnych miast-krajów związkowych. W Niemczech miastami wydzielonymi są ...