ekologia

Bezpieczeństwo rowerzystów w krajach rozwijających się

W polskich miastach nie ma dróg rowerowych, mimo że przy odrobinie dobrej woli możnaby je wyznaczyć choćby na chodnikach. Wzdłuż polskich dróg krajowych nie ma ...

Problemy gospodarcze – motoryzacja, budowa dróg a rozwój gospodarczy

Nową infrastrukturę w krajach OECD, w tym przede wszystkim autostrady, budowano, gdyż spodziewano się wpływu na rozwój gospodarczy (wzrost produktywności). Bazą dla takiej polityki było: ...

Problemy społeczne – potrzeba samochodu; moda czy konieczność

Transport  w USA w początkach eksplozji motoryzacji masowej, fot. archium (przesłanki psychologiczno – socjologiczne) Samochód osobowy spowodował rewolucję w świadomości społecznej. Badania przeprowadzone w Austrii wskazały, ...

Problemy społeczne – zagrożenie wypadkami

Najpoważniejszym zagrożeniem w transporcie są wypadki, przy czym zróżnicowanie pomiędzy różnymi rodzajami transportu jest znaczne. Największe zagrożeniestanowi masowa motoryzacja. Nie jest to wyłącznie problem braku autostrad, ...

Problemy społeczne – wpływ na zdrowie

Większość spośród najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń z pojazdówmechanicznych trafia do organizmu wraz z wdychanym powietrzem, dzięki czemudostają się głęboko do płuc powodując zniszczenie delikatnych komórek. Naprzykład ...

Problemy ekologiczne – zanieczyszczenie powietrza (ładunki krytyczne)

Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez pojazdy samochodowe są największymźródłem skażenia powietrza pośród wszystkich rodzajów ludzkiej aktywności,stanowiąc poważne zagrożenie: dla zdrowia ludzkiego, dla zasobów przyrodniczychi dla jakości ...

Czy budowa linii szybkiej kolei ma znaczenie dla zrównoważonego rozwoju?

Adam Fularz Jesty mało znanym faktem że koleje wysokich prędkości- te „szybkie pociągi”, konsumują nie mniej energii na pasażera niż samoloty. Lobby kolejowe, chcące przekonywać ...

Psie odchody w mieście- nierozwiązany problem

Polskie miasta z reguły nie radzą sobie z psami w mieście. W odróżnieniu od miast Europy Zachodniej, polskie miasta są zabrudzone psimi odchodami. Jakie środki ...

Drwale na start

Zielona Góra musi się rozwijać- to prawda. Jednakże, czy musi wycinać lasy? I jeśli tak, to które wycinać, tak by nie zniszczyć cennych obszarów, których ...