infant industries

Kiedy pryśnie bańka internetowa? Polski Internet w rękach zagranicznych przedsiębiorców.

Analiza polskiego rankingu Alexa, pokazującego popularność witryn web, to nader ciekawa sprawa. W Polskiej sieci Internet dominują media zagraniczne: np. zagranicznym wydawnictwem jest portal internetowy ...

Argument infant industry w rozwoju i wspieraniu działalności organizacji pozarządowych

Adam Fularz Ekonomiści często mówią o tzw. argumencie infant industries(przemysłów wykluwajacych się) jeśli chcą zobrazować konieczność zaangażowania środków publicznych w pobubudzenie danego sektora. Argumet infant ...

Argument infant industry w rozwoju i wspieraniu działalności organizacji pozarządowych

Ekonomiści często mówią o tzw. argumencie infant industries (przemysłów wykluwających się) jeśli chcą zobrazować konieczność zaangażowania środków publicznych w pobudzeniowe danego sektora. Argument infant industries ...