koncepcje

Propozycja reformy ustrojowej dla Polski

Polska w ostatniej dekadzie XX wieku z pozycji lidera przemian gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej spadła do pozycji lame duck, niedorajdy, wraz z Rumunią i Bułgarią zagrzewając ...

Centralizacja i polski transport

Szukając przyczyn upadku transportu zbiorowego w Polsce warto wspomnieć o problemie centralizacji Polski. Polska znajduje się na przeciwległym biegunie wobec krajów federalnych takich jak Belgia, ...

Łemkowszczyzna- analiza przypadku

Analiza przypadku szczególnego: Łemkowszczyzna Efektem polskiego centralizmu jest postępujący zanik rozmaitych mniejszości, mogących mieć duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego poprzez wzrost atrakcyjności turystyczno-kulturowej. Oto niemal ...