laicyzm

Państwo świeckie versus państwo wyznaniowe- zaczerpnięte z innych źródeł porównanie

PANSTWO ŚWIECKIE:1. Zupełny rozdział władzy świeckiej od duchownej. Brak odniesienia do Boga w ustawie zasadniczej.PAŃSTWO WYZNANIOWE:1. Omawianie przez liderów politycznych spraw państwowych z hierarchami kościelnymi. ...