NGO

Winne organizacje pozarządowe, czy leniwi dziennikarze ?

Profesor Winiecki przesadził w swym krytycyzmie wobec organizacji pozarządowych na łamach czasopisma „Wprost”, a swe oburzenie winien kierować w inną stronę. Jako niedawny jeszcze uczeń ...