organizacje pozarządowe

Argument infant industry w rozwoju i wspieraniu działalności organizacji pozarządowych

Ekonomiści często mówią o tzw. argumencie infant industries (przemysłów wykluwających się) jeśli chcą zobrazować konieczność zaangażowania środków publicznych w pobudzeniowe danego sektora. Argument infant industries ...

Winne organizacje pozarządowe, czy leniwi dziennikarze ?

Profesor Winiecki przesadził w swym krytycyzmie wobec organizacji pozarządowych na łamach czasopisma „Wprost”, a swe oburzenie winien kierować w inną stronę. Jako niedawny jeszcze uczeń ...