historia

Dawny Sejm Stanów Pomorskich w Szczecinie

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich w Szczecinie

Plik:Wik 22 Szczecin Pałac Sejmu Stanów Pomorskich.jpg
Tympanon
Plik:Szczecin Palac Sejmu Stanow Pomorskich tympanon.jpg
Herb Księstwa Pomorskiego
Plik:Szczecin Palac Sejmu Stanow Pomorskich herb.jpg

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich (Dom Ziemiaństwa, Landeshaus) – gmach przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie zbudowany w latach 1726-29 na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. Projekt budowli wykonał holenderski architekt Gerhard Cornelius van Wallrawe, a pracami budowlanymi kierowali: Hans J. Reinecke i J. H. Trippel. Autorem rzeźb umieszczonych na fasadzie był Bartholome Damart.

Budynek wykonany został w stylu północnego, klasycyzującego baroku. Posiada ozdobny tympanon z herbem króla Prus umieszczonym na tle panoplii oraz z dwiema rzeźbami – personifikacjami: Roztropności (postać ze zwierciadłem i wężem) i Sprawiedliwości (z wagą i mieczem). Poniżej – tuż nad wejściem – umieszczono herb Pomorza. Taki układ herbów nie był przypadkowy – miał on podkreślać podporządkowanie Pomorza królowi Prus. Urodę budowli zwiększa boniowana elewacja, ozdobne opaski okienne oraz misterna balustrada balkonu i zewnętrznych schodów. Przestrzeń poddasza ograniczają połacie dachu mansardowego.

Budynek został wzniesiony z przeznaczeniem na siedzibę sejmiku pomorskich stanów ziemskich. W latach 1885-88 gmach uległ rozbudowie (wybudowano wówczas dodatkowe skrzydło, a istniejące od strony ul. Staromłyńskiej – przedłużono). W latach 1926-27 budynek został odrestaurowany i zaadoptowany na siedzibę muzeum. Salę posiedzeń byłego Sejmu Stanów przekształcono w salę wystawową.

Obecnie w pałacu mieści się Galeria Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Bibliografia

    Tadeusz Białecki (red.), Encyklopedia Szczecina, Uniwersytet Szczeciński. Instytut Historii. Zakład Historii Pomorza Zachodniego, Szczecin 1999, ISBN 83-87341-45-2
    Przewodnik po Szczecinie, Wydawnictwo „XIII Muz”, Szczecin 1999, ISBN 83-908898-3-8

By