grudzień 2008 Archive

Problemy gospodarcze – motoryzacja, budowa dróg a rozwój gospodarczy

Nową infrastrukturę w krajach OECD, w tym przede wszystkim autostrady, budowano, gdyż spodziewano się wpływu na rozwój gospodarczy (wzrost produktywności). Bazą dla takiej polityki było: ...

Problemy społeczne i gospodarcze – problem zatłoczenia (kongestii) i rozprzestrzeniania się miast

Zjawisko kongestii jest ściśle związane z ruchem samochodowym i w skrajnych przypadkach rozciąga godzinę szczytu nawet do 14 godzin. Początkowo myślano, że zapewnienie większej przepustowości ...

Problemy społeczne – potrzeba samochodu; moda czy konieczność

Transport  w USA w początkach eksplozji motoryzacji masowej, fot. archium (przesłanki psychologiczno – socjologiczne) Samochód osobowy spowodował rewolucję w świadomości społecznej. Badania przeprowadzone w Austrii wskazały, ...

Problemy społeczne – zagrożenie wypadkami

Najpoważniejszym zagrożeniem w transporcie są wypadki, przy czym zróżnicowanie pomiędzy różnymi rodzajami transportu jest znaczne. Największe zagrożeniestanowi masowa motoryzacja. Nie jest to wyłącznie problem braku autostrad, ...

Problemy społeczne – wpływ na zdrowie

Większość spośród najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń z pojazdówmechanicznych trafia do organizmu wraz z wdychanym powietrzem, dzięki czemudostają się głęboko do płuc powodując zniszczenie delikatnych komórek. Naprzykład ...

Problemy ekologiczne – zanieczyszczenie powietrza (ładunki krytyczne)

Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez pojazdy samochodowe są największymźródłem skażenia powietrza pośród wszystkich rodzajów ludzkiej aktywności,stanowiąc poważne zagrożenie: dla zdrowia ludzkiego, dla zasobów przyrodniczychi dla jakości ...

Wolność? (Postęp na błędnych kółkach )

Cytat z http://www.ipipan.gda.pl/~stefan/Papers/Leisure/ Stefan Sokołowski „Zawieźli mnie do hotelu i dali pokój. Teraz muszę zatelefonować do Davida,żeby nie przyjeżdżał po mnie do Kansas City dzisiaj, ...