Warszawa

Warszawa 1936 – dech zapiera (WIDEO)

Spragnieni przedwojennej Warszawy? Za chwilę spełnimy Wasze marzenia. W sieci aż roi się od klipów przedstawiających stolicę przed II wojną światową. Wykopaliśmy kolejny. Genialny. Zapierający ...

Warszawa wierszem

Stolica Polski od lat jest natchnieniem poetów i tekściarzy. Każdy szanujący się warszawiak zna co najmniej jeden wiersz lub jedną piosenkę o swoim mieście. Dość ...

Paryż kucał przy Warszawie

Jak piękna była stolica Polski w okresie XX-lecia międzywojennego? O tym przekonacie się udając się do kina na projekcję filmu „Warszawa 1935”. I gdyby nie ...

Z magazynów opinii

  Dział Wydarzeń jest nadal dostępny pod adresem www.gazetawarszawska.pl

Polska nie odstaje (od: Mateusz Janusz)

Transport

Kolej miejska w Warszawie- kiedy?

Oto w Polsce jest fragment sieci kolejowej, który jest mocno dochodowy, i który jeszcze by się znakomicie sprawdził, gdyby oczywiście poprawnie działał. W momencie gdy ...

Szybka Kolej Miejska Warszawa- zarys koncepcji

Adam Fularz WSTĘPEkonomiści rzadko kiedy spotykają się z miłym przyjęciem ich pomysłów ze strony sprawujących władzę polityków. Zazwyczaj sytuacja ta wygląda następująco: ekonomista przedstawi nowatorski ...

Warszawa potrzebuje ogromnej reformy komunikacji miejskiej

Od lat z zatroskaniem spoglądam na coraz to gorszy stan warszawskiej komunikacji miejskiej. Przez lata kilkakrotnie „interweniowałem”, pisząc różne apele oraz współorganizując konferencje prasowe pokazujące ...

Konieczność stopniowej segmentacji rynku- rozdzielenia ruchu miejskiego od regionalnego i krajowego w aglomeracji warszawskiej

Adam Fularz Licząca 2,5 mln mieszkańców Aglomeracja Warszawska jest jednym z największych obszarów zurbanizowanych Europy bez rozbudowanej sieci transportu miejskiego o parametrach metra lub szybkiej ...

Rozlewanie się miasta

Motoryzacja w miastach: co się dzieje długofalowo?

Akcja czasopisma „Miasta” przeciwko rozlewającej się urbanizacji- opuchliźnie miast Motoryzacja w miastach: co się dzieje długofalowo? Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji w Polsce w ciągu ...

Wolność? (Postęp na błędnych kółkach )

Cytat z http://www.ipipan.gda.pl/~stefan/Papers/Leisure/ Stefan Sokołowski „Zawieźli mnie do hotelu i dali pokój. Teraz muszę zatelefonować do Davida,żeby nie przyjeżdżał po mnie do Kansas City dzisiaj, ...

Urban Sprawl, czyli hipermarkety opierają się na motoryzacji.

Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji w Polsce w ciągu ostatniego dziesięciolecia pojawiły się dość poważne problemy wywołane przez rozwój tego środka transpotu. W tej pracy ...

Rozwój podmiejskich centrów dystrybucji detalicznej w ujęciu ekonomiki transportu

The development of the suburban shopping centres from the point of view of transportation economics Adam Fularz There are many of those who ask for ...

W CIENIU DETROIT, czyli O POLSKICH MIASTACH DOBY RESTRUKTURYZACJI

z Tygodnika Powszechnego 12.II.2001 Jacek Wesołowski Od wielu lat obserwuje pewną robotniczą łódzką dzielnicę o tradycyjnie nienajlepszej sławie. Leży ona właśnie w obrębie tego, co ...

Problemy społeczne i gospodarcze – problem zatłoczenia (kongestii) i rozprzestrzeniania się miast

Zjawisko kongestii jest ściśle związane z ruchem samochodowym i w skrajnych przypadkach rozciąga godzinę szczytu nawet do 14 godzin. Początkowo myślano, że zapewnienie większej przepustowości ...

Historia

Krak: król ziem obecnej Polski sprzed 680 r.n.e.

Krak (Krakus lub Gracchus) jest , najprawdopodobniej niewłaściciwie, zaliczany do legendarnych władców polskich. Jednakże, podobnie jak pozostali przed chrześcijańscy władcy Polski nie jest postacią całkowicie legendarną, ...

Sejmiki zamiast parlamentów. Historia samorządności po 1989 r.

W latach 1990–1998 gminy w obszarze województwa wyłaniały wspólną reprezentację w postaci sejmiku samorządowego[2][3]. Rady gmin dokonywały wyboru delegatów do sejmiku[4]. Sejmiki te pełniły funkcje ...

Stany Galicyjskie- historia parlamentaryzmu na południu kraju

Stany Galicyjskie Stany Galicyjskie – galicyjski sejm stanowy o charakterze doradczym (postulatowym), działający w zaborze austriackim w latach 1782–1788 i 1817–1848.Spis treści     1 XVIII ...

Historia Sejmu Śląskiego

Sejm Ziemi Śląskiej (Śląski Sejm Krajowy, niem. Schlesischer Landtag) był zgromadzeniem ustawodawczym śląskiego kraju koronnego. W czasie Wiosny Ludów w Cesarstwie Austriackim miały miejsce ogromne ...

Popelus Secundus, Popiel II, władca w latach ok. 815- 840

cc Wikimedia. Popelus Secundus, rycina z roku 1605 Źródło http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=2366&dirids=1 Popiel ІІ lub Pumpil II zwany Chostkiem; de regno Pumpil (Popel, rekonstruowane jako Pąpyl), był ...

Chrześcijaństwo na ziemiach Polski. Jak Konstantynopol walczył z Rzymem.

Wiele osób sądzi że w swojej historii najsilniejszy nurt chrześcijaństwa w Polsce od zawsze podlegał Rzymowi i jego biskupowi. Tymczasem wiele dowodów wskazuje na to ...

Via Electra, Via Regia, Via Ambra. Historyczne nazwy polskich korytarzy transportowych są zapomniane

Jako ekonomista, ale także- w młodości- nagradzany historyk- protestuję przeciwko pomijaniu historycznych nazw dróg. Drogownictwo jako branża gospodarki istniało na obszarze Polski już w starożytności. ...

Dawny Sejm Stanów Pomorskich w Szczecinie

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich w Szczecinie TympanonHerb Księstwa Pomorskiego Pałac Sejmu Stanów Pomorskich (Dom Ziemiaństwa, Landeshaus) – gmach przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie zbudowany ...

Stany pruskie- dawny parlament Warmii i Mazur

Fot. Ostróda na granicy Warmii i Mazur Stany pruskie (także, (sejm)ik pruski, (sejm)ik Prus Królewskich, stany Prus Królewskich) – organ przedstawicielski w Prusach. Jego historia ...

Gazeta Poleca

okladka_warszawska

 

Pewne, ale nie wszystkie, prawa zastrzeżone. Pytaj o szczegóły @ 2013 Merkuriusz Polski. Projekt powstały w oparciu o środowisko testowe CMF współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Wydawca